Snowflakes Stoneware Appetizer

$35.00

Snowflakes Stoneware Appetizer

  • Plate measures 6 1/2"
  • Plate is made of stoneware
  • Towel measures 26" x 16 1/2"